Regler

Når vi bor mange sammen på et sted, blir vi nødt til å ha regler. Uten disse vil det bli problemer og mistrivsel. Vi ber om at alle viser forståelse og respekt for de regler som gjelder ved Fevik Maritime Leirskole.

TRIVSELSREGLER

  1. Hjelp til med å holde orden i leiligheten der du bor, i de andre bygningene og på leirskoleområdet. Du må behandle alt inventar med varsomhet.
  2. Vær høflig, hjelpsom og omgjengelig. Gjør ditt beste for at leirskoleoppholdet skal bli så hyggelig som mulig for alle. Eventuell cd-spiller brukes kun innendørs og med måte.
  3. Vis naturvett. Respektèr alt liv, og ødelegg ikke noe som vokser i naturen.
  4. Vis god bordskikk. Kast ikke mat. Søppel kastes bare på bestemte steder. Tyggegummi er ikke tillatt.
  5. Pass på at du møter til avtalt tid, slik at ingen må vente på deg.
  6. Ved rosignal kl. 22.30 skal du være ferdig med alt kveldsstell og ligge i sengen. Nattero varer til morgensignalet.
TRYGGHETSREGLER

Disse gjelder for at alle involverte i et leirskoleopphold; elever, hjem, skole og leirskoleledelse skal føle trygghet.
  1. Du må ikke forlate leirskoleområdet uten tillatelse. Merk deg grensene for området.
  2. Redningsvester skal alltid brukes i båt og ved havkanten. Elevene blir like etter ankomst nøye vist og informert om bruken av redningsvest.
  3. Røyking og bruk av rusmiddel er alltid forbudt. Bruk av fyrstikker og bart lys er forbudt hvis det ikke er gitt særskilt tillatelse.
  4. Etter rosignal kl.22.30 er det forbudt å gå ut.
Overtredelse av punkt 3 eller 4 medfører umiddelbar hjemsendelse.

Klasselærerne pålegges å informere og forklare overnevnte regler grundig for elevene før ankomst til leirskolen.© 2004 Fevik Maritime Leirskole. Webdesign av Layart Creative, www.layart.com, e-post: post@layart.com, vennligst les vilkår og rettigheter