Opplysninger til klasselærer

Åreise med klassen på et leirskoleopphold, krever en del forarbeid. Arbeidsdagen på leirskolestedet er annerledes enn i vanlig skole. Den sosiale siden er minst like viktig som den faglige da elevene skal være sammen hele døgnet.

Nedenfor følger en del punkter som er viktig for klasselærer å huske på i sitt forarbeid.

Foreldremøte

Informér de foresatte om leirskolestedet, det pedagogiske opplegget, dagsplan, regler og utstyrslisten. Snakk om økonomi:

Staten/kommunen gir tilskudd til leirskoleopphold. Undersøk hvordan dette fungerer i hjemstedskommunen.

Lag forslag til finansieringsplan/spareplan. At elevene/klassen selv sparer f.eks. til lommepenger gjennom utlodning, basarer o.l.,kan virke positivt og oppdragende og gjøre det økonomisk lettere for hjemmet.

Reisemåte

Gjennomg reiseruten, og bestill transport i godTil Fevik Maritime Leirskole vil den vanligstereisemten vre buss fra hjemstedet. Dette erden avgjort enkleste og ofte ogs rimeligstereisemten. Innhent pristilbud fra ere bussselskaperda prisvariasjonene er store. Konferrmed leirskolen om mulig fellestransport medandre klasser som skal hit samtidig.

Webside

Husk å oppgi leirskolens webside til foreldrene: www.fevik-maritime.no

Forsikring

Tegn forsikring mot uhell og tap både under reisen og leirskoleoppholdet. Flere kommuner har felles ansvarsforsikring for skoleturer.

CD-spiller

Det er opp til den enkelte lærer om elevene kan ha med cd-spiller. Vanlig praksis er en spiller pr. bogruppe.Informasjon om elever

Innhent og videresend til leirskolen opplysninger om spesielle forhold hos elever som kan ha betydning for oppholdet. Eks: Funksjonshemming, sykdom, sengevæting, allergier, dietter o.l. Elevtall Ved endring av klassens elevtall med mer enn pluss/minus to elever ut fra påmeldte antall, må leirskolen underettes underveis.

Motivasjon

Motivér klassen for leirskoleoppholdet. Snakk om hva leirskole er. Gi elevene forståelsen av at det ikke er et feriested, men en skole de kommer til der aktivitetene og rutinene er annerledes enn de er vant til.

Skap en positiv forventing. La det komme klart fram at mye avhenger av elevenes innstilling og oppførsel om oppholdet skal bli vellykket. Elevene må samarbeide med alle i leirskolemiljøet: Medelever, lærere, ledere og andre de kommer i kontakt med.

Gruppeinndeling

Før ankomst til leirskolen, skal klassen deles inn i jente - og guttegrupper fra 6 -12 elever som fungerer som bogrupper. Gruppestørrelsen avtales med leirskolen på forhånd.

levene vil ta del i noe innetjeneste i forbindelse med måltidene.

Kveldsunderholdning

Hver klasse har ansvaret for én underholdningsskveld. Kveldsunderholdningen er beregnet til å vare fra en halv til en time. Underholdningen er ikke ment å være av ”profesjonell” karakter, men skal samle alle til en felles hyggestund. Innslagene kan f.eks. være leker, konkurranser, vitser, sketsjer, gåter, og forskjellige sang- og musikkinnslag. Det er meget populært med en kort presentasjon av klassens hjemsted.

Leirskolebok

I forbindelse med forberedelsene til leirskoleoppholdet, er det praktisk at elevene samler informasjon i en egen skrivebok. Denne kan tas med til leirskolen og brukes som dagbok. Skriveboka er også nyttig i etterarbeidet.

© 2004 Fevik Maritime Leirskole. Webdesign av Layart Creative, www.layart.com, e-post: post@layart.com, vennligst les vilkår og rettigheter