EMNER OG OPPLEGG

Idet følgende vil det bli gitt en kort skissering over emner det undervises i. Dette er ment for å gi generell informasjon om undervisningstilbudet. Det forventes ikke at klassen får særskilt forhåndsundervisning. Det er likevel å anbefale at det gis noe informasjon om emnene og det kystmiljøet elevene møter her nede.

Båt og sjøvett

Under hele leirskoleoppholdet vil det bli lagt stor vekt på båt- og sjøvett. Elevene vil hver dag forholde seg praktisk til båt og båtbruk.

Det vil bli gjennomgått sjøvettregler og sjøveisregler, og elevene tar prøven til sjøvettdiplomet. Det blir også gitt innføring i sjøkart, fyr - og merkevesen.

Roing

Det er grunnleggende båtkunnskap å kunne mestre en robåt.

Seiling

Det vil bli gitt teoretisk og praktisk opplæring i seiling. Leirskolen har seilbåter som egner seg svært godt i undervisningsøyemed.

Fiske

Opplegget er basert på å gi elevene teoretisk og praktisk innføring i, og bruk av forskjellige fiskeredskaper. I Fevikbukta og i områdene rundt har det i alle år vært drevet et tradisjonsrikt fiske. Fangstredskapene som til vanlig brukes er garn, teiner, ruser, liner, pilk, dorgesnøre, bunnsnøre, trål og not.

Avhengig av årstidene fiskes det etter torsk, sei, flyndre, ål, sild, makrell, lyr, hummer, krabbe og reker.

Elevene vil selv få sette og trekke garn og teiner. Fangsten blir behandlet og studert. Vifokuserer på forståelsen av ernæringsskjeder og den økologiske balansen i havet.

Hver uke arrangerer vi fiskekonkurranse i fritida. Her kåres ukas "Storfisker(e)" Dette er svært populært. Husk derfor om mulig, ta med eget fiskeredskap (stang, snøre eller lignende). Se også side 8 og 9.

Livet i fjæra

Teori

Innsamling og studie av plante - og dyrelivet i fjæresonen.

Sjøfugl

Teori om likheter og forskjeller hos våre vanligste sjøfugler. Uteteobservasjoner gir elevene øvelse i å skille de forskjellige artene fra hverandre Oljesøl og annen forurensnings innvirkning på dyre- og fugleliv Natur og miljøvern

Knuter og knop

De viktigste knuter og knop læres.

Økologi og naturvern

Dette er et emne som vil bli berørt i de fleste dagsplaner.

Neste side

© 2004 Fevik Maritime Leirskole. Webdesign av Layart Creative, www.layart.com, e-post: post@layart.com, vennligst les vilkår og rettigheter